top of page

3.

הוראה ולמידה

בחלק זה אתייחס לפרקטיקות דידקטיות שנועדו להפוך את ההוראה ובעיקר את הלמידה למיטבית ואפקטיבית. את הפרקטיקות ניתן ליישם כמעט בכל תחומי הדעת והן כוללות רעיונות לפתיחה ולסיכום שיעור, איך עוזרים לתלמידים לזכור, להבין ואיך גורמים להם לחשוב. איך מנהלים דיון ואיך עוזרים להם להתכונן לאירועי הערכה. 

bottom of page