top of page

רעיונות לניהול דיון

הרעיונות מתבססים על הכתבה שכאן.
מכירים.ות את זה שיש רעש בכיתה, התלמידים צועקים אחד על השני ובכלל, ונשאלת השאלה אם מה שקורה כאן זה בכלל דיון. מצד אחד דיון דורש רמה גבוהה של ניהול כיתה, בה יש תרבות דיבור וגבולות השיח מאוד ברורים, מצד שני, יש דרכים לקדם דיון טוב יותר, דרכים שגורמות להרבה תלמידים לחשוב ולנהל שיח נכון בהקשר. 

להלן מספר רעיונות...


1. שואלים שאלה בכיתה ומבקשים מהתלמידים לכתוב את דעתם בדבקית (post it) ולהדביק על הלוח. לאחר מכן, מבקשים מהתלמידים למיין את מה שכתבו ולאחר מכן לשאול, למה מיינו כך? האם יש עוד דרכים למיין? האם היה ויכוח או התלבטות לגבי המיון? 


2. מושיבים את התלמידים בשני מעגלים אחד מול השני. מבקשים מהם לדון בסוגיה או שאלה מסוימת. לאחר מכן, מבקשים מהם לזוז שני כסאות ימינה (לדוגמא) ולהמשיך בדיון, או מוסיפים עוד נקודה למחשבה ומאפשרים לדון שוב. 


3. מזמינים שני תלמידים לשבת בקדמת הכיתה ומציגים בפניהם שאלה/סוגיה ומבקשים מהם לדון בנושא. שאר התלמידים מתבוננים ורושמים הערות. תלמיד אשר מעוניין להחליף את אחד מהנציגים יכול לבקש רשות מהמורה. 

bottom of page