top of page

בוקר טוב

בבתי ספר רבים נהוג לפתוח את היום במסגרת הנקראת בוקר טוב או שחרית. במסגרת זו יש הזדמנות לשיח שונה, שיח רגשי ורפלקטיבי. לעתים, בנסגרת זמן של כחמש עשרה דקות קורה קסם שלא קורה בשום מסגרת או שיעור אחר.

על מנת שהבוקר טוב יהיה מיטבי חשוב שיתקיימו בו אחד מהמאפיינים הבאים:

1. סבב- נושא שאליו מתייחסים כל התלמידים (ללא יוצא מן הכלל).

2. משחק/פעילות- מטרתם יכולה להיות גיבוש והיכרות, מטפורה שעוזרת לפתח דיון או לשם הנאה.

3. מקום לתלמידים- אפשר שבכל פעם תלמיד אחר מעביר את הפעילות, מציג תחומי עניין או נקודות חזקות או אפילו בוחר שיר.

4. ידע כללי או אקטואליה- פעמים רבות יש לנו רצון להעשיר את עולם התלמידים אך אנחנו לא מספיקים בלחץ של הזמן. מסגרת זו היא גם הזדמנות להביא נושאים אקטואליים, ולחשוף לאנשים מעוררי השראה וללמד מודלים מעניינים. 

bottom of page