top of page

משחקי היכרות

- מכנה משותףמחלקים את הכיתה מראש לקבוצות של עד ארבעה תלמידים. אומרים לתלמידים כי עשיתם מחקר עליהם וכי חילקתם את הקבוצות לפי מכנה משותף ויש להם כ-5 דק׳ למצוא את המכנה המשותף.

בתום הזמן עושים סבב של מה שהתלמידים מצאו.

כדאי לחלק את התלמידים לקבוצות בהם התלמידים פחות מכירים אחד את השניה.

- חפץ בתיקכל משתתף מוציא פריט אישי מהתיק שלו (פריט שיש לו משמעות) – ולספר עליו. אפשר לבצע את אותה הפעילות עם צרור מפתחות, או עם שמות בסלולרי, ואף בעזרת ארנק. 

- מי מכיר- עושים סבב כאשר כל תלמיד אומר משהו שהיום הוא יודע על התלמיד שיושב לידו שהוא לא ידע בתחילת השנה.

- קשר -  מבקשים מהתלמידים להתחלק לזוגות, להוציא את הפלאפונים, להיכנס לאנשי קשר ולגלול עד שהמורה אומרת - עצור. עכשיו עליהם להגיד מה איש הקשר היה אומר עליהם.

- קוביית השאלות - חושבים על שישה משפטים מתאימים לתקופה או להיכרות מעמיקה ומתאימים בין שאלה למספר (התוכנית טלוויזיה שאני הכי אוהב/ת, ממה הכי נהנתי בחופשה, מאכל אהוב,  וכו'). כל תלמיד בתורו זורק קוביה ולפי המספר שיצא לו עונה על השאלה המתאימה.

- מי מכיר 2 - מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות. כל תלמידה בקבוצה הראשונה מקבל 3 פתקי נייר לבן. התלמידים מתבקשים לרשום:

על הנייר הראשון: מה מעצבן אותי.

על הפתק שני: מה אני רוצה ללמוד

ועל הפתק השלישי: מה מצחיק אותי

לאחר שסיימו מקפלים חברי הקבוצה הראשונה את הפתקים שלהם לכדורים קטנים, מכניסים לקופסה ומערבבים. כעת הקופסה עוברת לחברי הקבוצה השנייה.  כל אחד מחברי הקבוצה השניה מוציא פתק אחד, קורא את שכתוב בו ואומר למי לפי דעתו הפתק שייך. לאחר סיום הקבוצות מתחלפות כך שלכל אחד יש את ההזדמנות לכתוב קצת על עצמו.

- הפאדיחה הגדולה - כל אחד צריך לספר על "הפאדיחה" הגדולה ביותר שקרתה לו. לאחר שעושים סבב עורכים הצבעה על "הפאדיחה" הטובה והמצחיקה ביותר.

- אמנות תפלות -  כל אחד צריך לכתוב אמונה תפלה שהוא מתחבר אליה. על חברי הצוות לגלות מי כתב מה. לאחר מכן ניתן לחלק את הצוות לקבוצות קטנות וכל קבוצה דנה באחת מן האמונות התפלות, כיצד היא נוצרה ומה תפקידה.

bottom of page