top of page
ניהול כיתה
ניהול כיתה זהו אחד האתגרים הגדולים ביותר של המורה במאה ה-21 (ובכלל). סמכות המבוגרים בכלל והמורות והמורים בפרט כבר אינה כפי שהייתה. ולכן, המורה עומד.ת בפני אתגרים לא פשוטים, בעיקר בשנים הראשונות של ההוראה או בתקופות של פתיחת שנה או סיום שנה. 
אין נוסחת קסם לניהול כיתה נכון או מיטבי אך ישנם דברים שיכולים לעזור להתמודד עם האתגר של ניהול הכיתה. 
bottom of page