top of page
איך מעבירים מקומות בכיתה?

 

אחד הכלים שעוזר להתמודד עם משימת ניהול הכיתה הוא קביעת סידור ישיבה. על מנת שהעברת המקומות לא תהפוך להיות עוד אירוע שצריך לטפל בהשלכות שלו ותביא לתוצאות חיוביות  חשוב לעשות זאת באופן מתוכנן.

לפני שמתחילים חשוב להחליט על אופן הישיבה (טורים, בצורת האות ח', קבוצות וכו') לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות כאשר צריך להתחשב באופי הכיתה, מספר התלמידים ואופי הלמידה וההוראה בכיתה, גורמים מעודדים ומעכבים למידה. 

  • מודיעים לתלמידים בשיעור שלפני העברת המקומות, כי בשיעור הבא תהיה העברת מקומות. "בשיעור הבא אעשה סידור מחדש של המקומות בכיתה. ההעברה נועדה כדי שהלמידה שלכם תהיה מיטבית והיא נקבעת לפי ההיכרות שלי איתכן.ם. תלמידים.ות אשר יחשבו כי המקום לא יקדם אותם ישבו במקום שנאמר להם ובסוף השיעור יוכלו לבוא לדבר איתי על כך ונחשוב יחד איזה מקום יהיה טוב ונכון יותר." 

  • להכין מראש מפת ישיבה. להשקיע בכך מחשבה. לחשוב על האילוצים והאפשרויות. אפשר להכין שקופית ב-Power point ולהקרין בתחילת השיעור. 

  • ביום ההעברה חשוב להזכיר כי היום תהיה העברת מקומות שנועדה לקדם למידה טובה יותר (כיתתית ואישית) וכי מי שלא חושב שזה יקדם אותו שייגש בסוף השיעור.

  • לא להתרגש ממי שלא מוכנ/ה לעבור מקום, רק להגיד שכרגע זה המקום וכי בסוף השיעור תדברו על זה, לעומת זאת אם התלמיד לא יעבור הדבר יגרור טיפול משמעתי/יהיו לכך השלכות.

  • רעיון נוסף הוא להעמיד את כל התלמידים, לבקש שיסתובבו בכיתה (אפשר לצלילי מוזיקה) ואז לבקש שישבו במקום שיאפשר את הלמידה המיטבית שלהם. לציין בפני התלמידים כי זהו שיעור ניסיון ואכן כך נלמד היום ובסוף השיעור נבדוק איזה מקומות היטיבו עם התלמידים ואילו לא.

שיהיה בהצלחה!

bottom of page