top of page

רעיונות לשיח

את השיח עושים בישיבה במעגל, בכל פעם המורה מתחילה בכך שהיא אומרת את המשפט שיש להתייחס אליו. בתחילת השנה כדאי שהמורה תתחיל בסבב ותשלים את המשפט ראשונה, כך יווצר מצב בטוח ומוגן יותר וגם לתלמידים יהיה קל יותר להבין את הרעיון. בהמשך של השנה דווקא כדאי שהמורה תסיים את הסבב כדי שהדברים שהתלמידים יאמרו לא יהיו מושפעים.

- כשאני קם/ה בבוקר אני….

- הדבר שאני הכי אוהב לעשות בחורף הוא...?

- קמתי הבוקר…

-  אם הייתי "גיבור על" הייתי… (אפשר להגיד איזה גיבור על הייתי או מה הייתי עושה, או איזה כוחות הייתי רוצה שיהיו לי).

- אני רוצה להודות (להגיד תודה) ל….

- שגרה בשבילי היא…

- לא הספקתי בחופש…. (מהסבב אפשר לראות מי בילה/תה ומי פחות, מי פגש/ה חברים ומי היה קצת בודד)..

- אם הייתי מפתח אפליקציה הייתי מפתח...

- חבר בשבילי הוא...

- אם הייתי מנהלת בית ספר הייתי...

- כשאני חולה אני...

תלמידים לא תמיד מוכנים להשתתף, חשוב להתעקש ברגישות על כל אחד, אם תלמיד מתעכב ולא אומר אפשר להציע לו שתחזרו אליו אחר כך (רק אל תשכחו באמת לחזור אליו). תלמידים שמתעקשים לא להשתתף במעגל חשוב לעודד אותם בכך שתגידו שממש חשוב לכם לשמוע את מה שיש לו להגיד ואם עדיין יש התעקשות חשוב לקחת לשיחה בסוף השיעור ולברר ממה נובעת ההתנגדות. 
 

bottom of page