top of page

רעיונות לסיכום שיעור

סיכום שיעור יכול לכלול מספר דברים:

- סיכום של מה שנלמד (באופן פעיל של התלמידים).

- ווידוא הבנה, מה התלמידים הבינו מתוך מה שהתרחש בשיעור.

- רפלקציה - הרפלקציה יכולה להיות על החומר הנלמד ועל תהליך הלמידה עצמו.

כמובן שלא תמיד אפשר לכלול את כל האלמנטים אבל בעיני חשוב לכלול לפחות אירוע סיכום אחד בכל שיעור. 

סיכום של החומר הנלמד

- בונים תשחץ עם מחולל התשחצים וכוללים, הגדרות ומושגים, דמויות, מאפיינים וכו'. 

- קלוז- סיכום של הנושא עם מילים חסרות (עם או בלי בנק מילים).

- מחלקים לתלמידים סיכום מבולגן של השיעור כאשר עליהם לסדר אותו לפי הסדר (כרונולוגי, קטן- גדול, לפי הסדר שנלמד וכו').

- מחלקים לתלמידים אותיות (של שבץ נא או בלאנקו או מכינים כרטיסיות של אותיות), עכשיו הנחו אותם לסכם את נושא השיעור כך שהמשפט שלהם יתחיל באות שקיבלו.

ווידוא הבנה

- כרטיס יציאה- על מנת "לצאת" מהשיעור על התלמיד למלא כרטיס ובו הדבר הבסיסי ביותר שעל התלמיד לדעת בסוף השיעור (שלושת הגורמים ל..., האיברים במערכת... הדמות הראשית בסיפור היא...).

- יוצרים שאלון גוגל פורמס שמוגדר כבוחן. אפשר גם קהוט. 

- מבקשים מהתלמידים לחבר שאלה למבחן על הנושא של השיעור. 

- מחלקים לתלמידים טקסט או תשובה לשאלה עם טעויות ומבקשים מהתלמידים לתקן. 

- מבקשים מהתלמידים לכתוב SMS דמיוני למישהו שנעדר מהכיתה על מה למדנו בשיעור.

- שמים במעטפה מושגים שקשורים לשיעור, בכל פעם מוציאים שלושה מושגים באופן אקראי ועל התלמידים לחבר משפט הגיוני גם מבחינה תחבירית וגם מבחינת הדיספלינה שכולל את כל שלוש המושגים. 

- מביאים הרבה בלונים לכיתה וטושים לכתוב על הבלונים. עושים סקירה של כל הדברים שלמדנו בכיתה יחד עם התלמידים, כל תלמיד בוחר נושא, מנפח את הבלון, ורושם כל מה שהוא יודע על הנושא. לאחר מכן, מפזרים את הבלונים בכיתה, המורה אומרת שם של נושא, מושג, על התלמידים למצוא את הבלון ולפוצץ. המנצח.ת מי שפיצץ.ה הכי הרבה בלונים. 

זוגות מפורסמים: כותבים/מדפיסים על כרטיסיות נפרדות (מושגים ופירושם, שם ושם משפחה, גורם ותוצאה), כל תלמיד בכיתה מקבל פתק, על התלמידים להסתובב בכיתה ולמצוא את הזוג שלו.

רפלקציה

- כל אחד רושם במחברת שלושה דברים שהוא למד מהשיעור. 

- כל אחד אומר בשש מילים בדיוק, מה הוא למד בשיעור. 

- מעמידים את התלמידים, בכל פעם המורה אומרת משהו שנלמד בכיתה, וארבע אפשרויות לגביו, כאשר כל אפשרות היא פינה אחרת של הכיתה, וכל תלמיד בוחר באיזו פינה לעמוד. ( הנושא עניין אותי... מאוד, כן, הייתי אדיש, משעמם. ארצה ללמוד עוד על הנושא, הבנתי את הנושא וכו').

- מחלקים לתלמידים חייכנים ומבקשים שיבחרו איזה חייכן מייצג את האופן שבו הם יוצאים מהשיעור. 

חייכן_edited.png
bottom of page