top of page

Do Now!

בספר Teach like a champion שכתב Doug Lemov, הוא מציע להתחיל את השיעור במשימת ה-Do Now, הווה אומר, להתחיל את השיעור עם משימה שצריכה להתבצע מיד עם כניסת התלמידים לכיתה (או אפילו מחכה להם על השולחנות). זו יכולה להיות משימת חזרה על השיעור הקודם או משימת פתיחה והטרמה לקראת השיעור הנוכחי. את המשימה התלמיד צריך להיות מסוגל לבצע לבד, ללא עזרת המורה ולסיים אותה תוך שלוש עד חמש דקות.

המלצות:

1. ניתן לאסוף את התוצרים של התלמידים ולהוסיף ניקוד על הביצוע.

2. ניתן בכל פעם לבדוק מספר תוצרים ולהחזיר יחד עם משוב. 

3. על מנת שהטכניקה תניב תוצרים כדאי להתחיל כך בכל שיעור (או כמעט בכל שיעור).

 

מה מרוויחים?

1.  את הדקות הראשונות של השיעור. במקום לחכות עד שכל התלמידים יתארגנו, אלא מתחילים מיד עם תחילת השיעור.

2. צימצום איחורים. לאחר שהתלמידים יכירו את מהלך פתיחת השיעור, הם ידעו שיש למידה כבר מתחילת השיעור, וכי מי שיגיע בזמן יכול גם להרוויח ניקוד.

3. התנעת למידה. הלמידה תהיה אפקטיבית יותר כאשר התלמידים עושים חזרה על השיעור הקודם או חושבים על הנושא שילמד בשיעור.

 

* . Doug Lemov, Teach like a champion

bottom of page