top of page

איך גורמים לתלמידים.ות  לחשוב?

מטרות השיעור שלנו נעות בין ידע והכרה של נושא לבין הבנה ויכולת ליישם את מה שכבר יודעים, אך השאלה הנשאלת היא איך ידע או מידע הופכים לנחלת התלמידים, איך אנחנו יכולים לגרום לתלמידים לחשוב ולהבין טוב יותר. מצאתי, שדרך יעילה מאוד היא לגרום לתלמידים לעבד את המידע באופן חוויתי שגורם להם לחשוב. מצרפת כאן רעיונות שניתן ליישם בדיסיפלינות שונות. 

# משחק הדמויות- נציג מהכיתה מקבל מדבקה שהוא מדביק על המצח (או כתר) עם שם של דמות/מושג/אירוע. על התלמיד לגלות מה כתוב לו על המצח ע"י שאלות של כן ולא שהוא ישאל את תלמידי הכיתה.

 

# חיבור שאלות - מבקשים מהתלמידים  לחבר שאלות על הנושא שנלמד.

אפשר שאחת השאלות שיחברו יופיעו בבחינה הקרובה, או כל תלמיד מחבר שאלה אחת שעליו להזין בקובץ דרייב (כך שכולם יראו את כל השאלות) ואומרים להם כי מתוך הרשימה שתיכתב, שאלה אחת תיכלל במבחן.

# מה השאלה- מציגים לתלמידים את תשובה לשאלה ומבקשים שיחברו את השאלה. השאלה צריכה לכלול את ההנחיות הנכונות, סעיפים וכו'. 

 

# של מי התשובה הזו בכלל? - מחלקים לתלמידים תשובות אפשרויות ומבקשים מהם לעמוד ולחשוב מה הייתה יכולה להיות המשימה/מטלה/שאלה. לאחר מכן מבקשים מהם לחפש תלמידים שייתכן שהמשימה/מטלה/שאלה דומה לשאלה שלהם.

מה מרוויחים? - תלמידים עומדים, נעים מסתובבים, יש אינטראקציה בין התלמידים, תלמידים חושבים על התשובות והמשימות האפשריות.

עוברים בין התלמידים ושואלים שאלות מנחות כגון למה אתם חושבים שהמשימה שלכם דומה? האם מצאתם עוד מישהו? האם הייתה לכם התלבטות? (חשוב לא לציין האם הם הסתדרו באופן נכון או לא).

ניתן לעשות זאת עוד טרם ההקניה של הנושא (למשל מחלקים לתלמידים משוואות שונות במתמטיקה, פירוש של מושגים שונים, תמונות של דמויות/מקומות/איברים וכו').

 

# כסא עם שם -  מתודה מגניבה לעידוד החשיבה וההבנה של התלמידים. מסדרים במרכז הכיתה מעגל עם מספר כיסאות ועל כל כיסא מונח שם. למשל דמויות מסיפור או מאירוע היסטורי, איברים במערכת, מדינות (או ראשי מדינות). על כל כיסא יישב תלמיד אחר, כאשר שאר התלמידים יושבים במעגל החיצוני. מציגים למעגל שאלה/משימה. למשל להחליט האם מדינת היהודים תהיה באוגנדה, להמציא סוף אחר לסיפור, להחליט מהו האיבר החשוב ביותר במערכת וכו'.

ניתן להחליט כי כל כמה דקות התלמידים מתחלפים בין המעגל הפנימי לחיצוני כך שכולם ישתתפו בדיון, או מחליפים תלמידים ושאלה. ניתן גם לתת משימה לתלמידים אשר יושבים במעגל החיצוני.

 

# סדר בבלגן - מציגים לתלמידים רשימה של מלים/מושגים שהשתמשתן במהלך השיעור. על התלמידים ליצור מספר משפטים משמעותיים תוך כדי שימוש בכל המלים שהוצגו להם.

אני חושבת שהדבר שמשותף לכל המתודות, היא האקטיביות של התלמידים. התלמידים צריכים לחשוב ולעבד את המידע על מנת לבצע את המשימות. בנוסף, כאשר יש אלמנט של הנאה במהלך הלמידה, עולה הסיכוי להמטעה טובה יותר.

bottom of page