top of page

רעיונות לפתיחת שיעור

הפתיחה של  השיעור יכולה במידה רבה לקבוע את המשך השיעור. למה?

כי אלה הדקות בהן התלמידים מרוכזים יותר, כי בדקות הראשונות התלמידים נותנים "הזדמנות" למורה ולפי הפתיח מחליטים אם להמשיך בשיעור או לא, כי הבסיס הנוירולוגי שנוצר בתחילת השיעור יהווה בסיס ללמידה מאחר ונוצרים הקשרים ונתיבים במוח של הנושא, עולות האסוציאציות המתאימות (או לא), נוצרת תמונה מוחית כללית ואחר כך לחומר החדש יהיה בסיס שעליו יוכלו להיקשר קשרים חדשים במוח וקשרים ישנים יוכלו להתבסס ולהתחזק. מצורפים מספר רעיונות שניתן בעזרתם לפתוח את השיעור.

 • שאלה מערערת, השאלה הזו היא שאלה שמוציאה מאזור הנוחות, שגורמת לתלמידים לחשוב על הנושא מנקודת מבט אחרת לגמרי. למשל, האם ניתן ללמוד אבולציה ולהאמין באלוהים? האם יש משהו ששווה למות בשבילו? מה נקודת המבט הטורקית במלחמת העולם הראשונה.

 • סרטון, פעמים רבות המורה שומרת את הסרטון דווקא לסוף השיעור, כסיכום של הנושא, אבל בהחלט ניתן לגרות את התלמידים ללמידה בעזרת סרטון דווקא בפתיחת השיעור בין אם הסרטון הוא מידעי ובין אם הסרטון עושה הטרמה.

 • שאלה פורייה, היא שאלה שהופכת את הנושא לרלוונטי, היא גורמת לתלמידים לחשוב ולתהות, לחקור ולחפש.  למשל למה אנשים למרות שהם יודעים את הסיכונים של העישון ממשיכים לעשן? 

 • מציגים את הנושא ומבקשים מהתלמידים שיגידו/ירשמו כל מה שמעניין אותם לדעת לגבי הנושא, או אילו שאלות היו רוצים לשאול לגבי הנושא או אפילו כל מה שהם כבר יודעים על הנושא.

 • העלאת אסוציאציות- הרהורים, רגשות ומחשבות בסוגיה מסויימת, פעם היו קוראים לזה שמש אסוציאציות אבל היום אפשר לעשות את זה גם בדרך מתוקשבת (padlet) או בעזרת פתקיות על הלוח או מפת חשיבה.

 • מדרש תמונה, מציגים לתלמידים תמונה ומבקשים שיתארו מה הם רואים, לאחר מכן, בכל פעם מוסיפים פרט ומבקשים התייחסות.

 • פותחים בשיר מושמע או מודפס, השיר יכול להיות בסיס לדיון בסוגייה, הצגה של נושא או אפילו סתם להנאה :).

 • משחק הא'- ב' – כותבים על הלוח את כל האלף בית ומבקשים מהתלמידים שיגידו את כל המושגים/מילים שקשורים לנושא השיעור מא' עד ת'.

 • בוחן - עושים בכיתה בוחן על שאלות שתלמידים אמורים לדעת בסוף השיעור (בכתב, קהוט, גוגל פורמס וכו'). כך, נוצר מצב שכבר מתחילים להיווצר פיגומים של ידע, התלמידים הופכים להיות ערניים יותר למה שקורה בשיעור. בסוף השיעור עושים את הבוחן שוב ובודקים את הפער בין תחילת השיעור לסוף השיעור. 

 • לכתוב את נושא השיעור ולשאול מה הייתם רוצים לדעת על הנושא ולכתוב על הלוח (הנושאים שהתלמידים יעלו יכולים להיות אבני הדרך של השיעור).

 • לכתוב את נושא השיעור ולשאול את התלמידים מה הם כבר יודעים על הנושא (חשוב מאוד להתייחס לידע הקודם של התלמידים בין אם הוא נכון, שגוי או חלקי).

 • לכתוב את נושא השיעור (בעיקר אם זה מושג קשה או חדש) ולבקש מהתלמידים במשך דקה לכתוב כמה שיותר מילים מהאותיות של נושא השיעור.

 • לתת לאחד התלמידים להמחיז את נושא השיעור בפנטומימה ועל התלמידים לגלות את נושא השיעור.

 • לחלק את הכיתה לקבוצות (רביעיות או זוגות), לחלק להם את האותיות של נושא השיעור (אם זו מילה אחת) או את המילים של נושא השיעור (אם זה משפט או מספר מילים) ולבקש שירכיבו את נושא השיעור. הקבוצה הראשונה שתרכיב נכון היא המנצחת.

לסיכום, פתיחת שיעור זהו זמן מאוד חשוב בשיעור ולכן חשוב לנצל אותו היטב, קריאת שמות ומנהלות זה זמן פחות טוב לפתיחת שיעור אלא כדאי להיכנס עם כל הכוח להתחיל את השיעור בכיף.

bottom of page