top of page
בוחן שיתופי

בכיתה יש לנו מטרות רבות, אנחנו רוצות אווירה מוגנת ולימודית, מוטיבציה לימודית, וכמובן תהליך למידה של תלמידים. פעמים רבות, ישנה התלבטות על איזו מטרה כדאי לעבוד קודם ועל איזו לשים דגש. ברעיון של הבוחן השיתופי מושגות מטרות רבות בכלי אחד. אז איך זה עובד? מודיעים לתלמידים על מועד הבוחן, ומספרים להם כי הציון הוא כיתתי, אומרים שכל תלמיד יכול לקבל מס' נקודות וכל התלמידים יחד הם 100 נקודות. למשל בכיתה של 30 תלמידים כל תלמיד יכול לקבל 3.3 נק' במידה וכל התלמידים יענו נכון על כל השאלות סך הנקודות יהיה 100. הציון שיתקבל יהיה הציון של כולם. כעת, צריך לבנות יחד עם הכיתה תוכנית למידה, כדי שבסופו של דבר כולם יקבלו את מלוא הנקודות. למשל חלוקה של מי לומד עם מי ומתי. בכיתות בהן המוטיבציה ללמידה בבית היא נמוכה יותר, ניתן לאפשר למידה כיתתית לבוחן כחלק מזמן השיעור ובחלק השני לערוך את הבוחן.

מצאתי ברשת עוד מגוון של רעיונות לבחנים שיתופיים כחלק מ"מודל הנבחרת" (הכיתה כנבחרת) הרעיונות מצורפים כאן.

ועוד אחד אחרון… אפשר להגיד לתלמידים כי יערך בוחן והמטרה היא שכולם יקבלו 100 ורק אז הציון יכנס להערכה. במידה ולא כולם יקבלו 100 הכיתה תצטרך לעשות את הבחינה שוב (ואולי שוב ושוב) עד שכולם יקבלו 100.

bottom of page