top of page

ניוזלטר פתיחה- תש"פ

אז הנה, עוד רגע תיפתח עוד שנת לימודים (ואולי לא) אבל שווה להתכונן בכל מקרה.

הקיץ האחרון היה רווי בידיעות חדשותיות שחיזקו את העובדה כי צריך להכין את התלמידים והתלמידות לא לעולם התעסוקה במאה ה-21 אלא לחיים משמעותיים ומוסריים. ואת האמת נראה שיותר קל להכין תלמידים למציאות משתנה ולעולם תעסוקה מאשר לחיים משמעותיים. בהרצאתו של ד"ר רוני ריינגולד הוא מציע לנו, אנשי החינוך, לאזור אומץ חינוכי ולא לוותר ולשוחח על הנושאים הערכיים והמוסריים בכיתה ויתרה מכך, לחפש את ההזדמנויות ולא רק בשיעורי החינוך אלא ובייחוד בשיעורים המקצועיים. מצרפת כאן חוזר מנכ"ל שגם הוא מעודד את המורות והמורים, לדון בנושאים אקטואליים (גם כאלה ששנויים במחלוקת) ואפילו להביע דעה אישית. בשבוע האחרון פורסמה כתבה בידיעות אחרונות של נמרוד אלוני שכותב דברים מדויקים מאוד בהקשר הזה.

רויטל אמויאל ולירון מלין אספו והכינו קובץ ובו הצעות למעגלי שיח ערכיים על אירועי הקיץ האחרונים.

בשנים הקודמות כתבתי על איך להתכונן לפתיחת השנה, מצרפת קישור לניוזלטר של שנה שעברה וגם בקדמה יש הצעות מעניינות.

רעיונות לבוקר טוב

1. מעמידים את כל התלמידים במעגל. כמו במשחק ׳משלושה יוצא אחד׳ הם צריכים תוך מס ניסיונות שמגדירים מראש (3-5) שכל הכיתה תציג את כף היד או את גב היד. לאחר ההסבר אסור לאף אחד לדבר. המטרה שהם יראו בניסיון הראשון או השני מה עשו רוב התלמידים ולהציג את היד לפי הרוב. המורה כותבת על הלוח את כמות הידיים שהוצגו בכל ניסיון כדי לראות את המגמה.

בתום הנסיונות אפשר לשאול: איך היה המשחק? מה חשבתם? מה אפשר ללמוד ממנו על העבודה בכיתה? מה היה יכול להקל על המשחק?

2. עושים סבב וכל אחד ואחת משהו אחד שהם למדו בחופש.

3. עושים סבב ובו כל אחד ואחת ממליצים על משהו מתוך חוויות החופש שלהם.ן (סרט, ספר, אטרקציה, התבטלות וכו').

לכבוד פתיחת שנת הלימודים מצרפת של של דניאל באומגרטן.

שיקו שוורץ

להמשיך להאמין שנחוץ

ללמד תרבות עברית ואהבת האדם

למרות כל המתחולל בחוץ,

לחנך כך בלי שהקול ירעד

בלי שיבוזו למורה ההוזה

השקוע בהיסטוריה ולא בהווה.

המורה,

הכל כשורה?

איפה היינו?

מילמל

איפה נהיה?

מה אמרת המורה?

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page