top of page

הוראת הפעלה

... קח.י רגע פדגוגי

4.

על מדף הספרים

במהלך שנות ההוראה שלי ניסיתי להמשיך וללמוד, לקרוא ספרים ומאמרים מדעיים ופופולריים כדי שאמשיך להיות מעודכנת. מצרפת כאן את מה שנמצא על מדף הספרים שלי.

3.

בוקר טוב

בבתי ספר רבים נהוג לפתוח את היום במסגרת הנקראת בוקר טוב או שחרית.  במסגרת זו, יש הזדמנות לשיח שונה, שיח רגשי ורפלקטיבי. לעתים, במסגרת זמן של כחמש עשרה דקות קורה קסם שלא קורה בשום מסגרת או שיעור אחר. על מנת שהבוקר טוב יהיה מיטבי, חשוב שיתקיימו בו אחד מהמאפיינים הבאים:

2.

הוראה ולמידה

בחלק זה אתייחס לפרקטיקות דידקטיות שנועדו להפוך את ההוראה ובעיקר את הלמידה למיטבית ואפקטיבית. את הפרקטיקות ניתן ליישם כמעט בכל תחומי הדעת והן כוללות רעיונות לפתיחה ולסיכום שיעור, איך עוזרים לתלמידים לזכור, להבין ואיך גורמים להם לחשוב. איך מנהלים דיון ואיך עוזרים להם להתכונן לאירועי הערכה. 

1.

ניהול כיתה

ניהול כיתה זהו אחד האתגרים הגדולים ביותר של המורה במאה ה-21 (ובכלל). סמכות המבוגרים בכלל והמורות והמורים בפרט כבר אינה כפי שהייתה. ולכן, המורה עומד.ת בפני אתגרים לא פשוטים, בעיקר בשנים הראשונות של ההוראה או בתקופות של פתיחת שנה או סיום שנה. 

רעיונות
מכשפה שניסתה/רחל חלפי
היא ניסתה למזער את עצמה
זה לא עזר לה
שום כישוף לא עזר לה
שום לחש לא עזר לה
היא יצאה הכי גדולה
...קצת עליי

במהלך השנים האחרונות אני עוסקת רבות בשאלה מיהי מורה מצויינת? איך היא נכנסת לשיעור? איך היא פותחת את השיעור? איך היא מלמדת? איך היא גורמת לתלמידים להסתקרן ולחשוב? איך היא מלמדת אותם ללמוד? לאהוב את המקצוע שאותו היא מלמדת? ואיך בסוף היא גם מסכמת את השיעור תוך כדי שהיא יודעת מה התלמידים יודעים ומה עוד לא ברור עד הסוף. 

contact
bottom of page