Search
  • ונדה רבין

ניוזלטר פדגוגי 18.10.18


דבקיות או Post-It הן מצרך נפוץ בבית הספר, יש אותן בכל הצבעים ואפילו

גדלים והן יכולות להיות עוזרות הוראה נהדרות. בעזרתן אפשר לבדוק ידע קודם, לגרום לתלמידים לחשוב, לגרום לתלמידים להבין, לסכם ואפילו לעשות רפלקציה על הלמידה או על ההתנהגות. איך אתן.ם שואלות.ים?

הנה כמה רעיונות...

אז מה בכלל אפשר לעשות עם דבקיות בכיתה?

# מדפיסים על דבקיות (מצורף פורמט כאן) (ומי שמסתבך יש גם סרטון) ומבקשים מתלמידים למלא מה רמת ההבנה שלהם בשיעור או לחילופין שימלאו על עצמם משוב על התנהגות ותפקוד.

# מכינים לוח בכיתה שאפשר להדביק עליו דבקיות עם הכותרת "למדתי היום..."

בסוף כל שיעור, מחלקים לתלמידים דבקית ועליהם לרשום משהו אחד שהם למדו (באופן מפורט- לא רק ברמת הכותרת). עם הזמן הלוח יהיה מפוצץ בדברים שהתלמידים.ות למדו.

# בתחילת שיעור מבקשים מהתלמידים.ות לרשום על דבקית מושג אחד שהם זוכרים מהשיעור הקודם, ולהדביק על הלוח.

לאחר מכן, מחלקים את הכיתה לקבוצות של שלוש, ומחלקים לכל קבוצה שלוש דבקיות אקראיות. המשימה, לחבר משפט הגיוני תחבירית ונכון עם המילים שקיבלו.

# כאשר מסכמים נושא, מציירים על הלוח, טבלה או ציר זמן, מחלקים דבקית לכל אחד, כאשר עליהם לכתוב לפחות משהו אחד ולהדביק במקום הנכון בטבלה/ציר זמן.

במתמטיקה אפשר לצייר ציר, ולכל אחד לחלק דבקית עם משוואה, כאשר המשימה היא להדביק את הדבקית במקום הנכון לפי פתרון המשווה.

# מבקשים מהתלמידים לחשוב על מושגים שקשורים לנושא שלימדתן (בשיעור הקודם כחזרה או כסיכום בסוף שיעור) וכותבים את המושגים על הלוח.

מחלקים את הכיתה לקבוצות, וכל קבוצה מקבלת בריסטול ודבקיות. המשימה היא לכתוב על כל דבקית מושג ולייצר על הבריסטול מעין מפת מושגים (מפת חשיבה) של הנושא. מחברים בין המושגים בחצים וכותבים על החצים את ההקשרים.

# לפני שמלמדים נושא חדש, עושים בצד הלוח שלוש כותרות. מה אני יודע.ת, מה מעניין אותי, מה למדתי. מביאים דבקיות בשלושה צבעים. מציגים את הנושא של השיעור ומבקשים שכל אחד יכתוב מה הוא כבר יודע על הנושא וידביק מתחת לכותרת המתאימה. לאחר מכן, מבקשים שיכתבו מה מעניין אותם לדעת על דבקית בצבע אחר, ומדביקים. בתום השיעור, מבקשים שיכתבו מה למדו היום על הנושא בדבקית בצבע אחר.

רעיונות לבוקר טוב

1. פים פם פום. מבקשים שלושה מתנדבות.ים. מעמידים אותן.ם עם הגב לכיתה ומדביקים על הגב לאחת.ד פים לשני.ה פם ולשלישי.ת פום.

אומרים בכיתה שאלה ועל הכיתה לצעוק את אחד מהשמות שהאמירה מתאימה לגביו.ה.

למשל...

מי תהיה שף?

מי תהיה עורכת דין?

מי תיסע להודו?

מי תצא לקצונה?

מי תהיה רופאה?

מי תגור במושב?

וכן הלאה. לאחר מספר שאלות, על הנציגות.ים להסתובב לכיתה ולנחש מה היה השם שהיה רשום להן.ם על הגב. מומלץץץ!

2. של מי הבלון הזה בכלל? מחלקים לכל תלמיד.ה בלון. כל אחד כותב על הבלון משהו על עצמו. זורקים את הבלונים באוויר וכל אחד תופס בלון אחר. במעגל, מקריאים את מה שכתוב ומנסים לנחש של מי הבלון.

3. על הכסא- מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות ומסדרים שני טורים של כסאות.

כל פעם על התלמידים להסתדר בסדר מסויים אבל... מבלי לרדת מהכסאות.

להסתדר לפי גובה

לפי מידת נעליים

לפי א'-ב' של השמות

לפי כמות השעות של הפעילות הגופנית בשבוע

לפי חודשי השנה

השבוע מצרפת שיר של פושקין (קיבלתי נזיפה על איך ייתכן שעוד לא צירפתי שירה שלו).

שיהיה סוף שבוע נפלא,

ונדה

הד

עַל שְּאָגֹות בְּיַעַר עָבֹת,

תְּקִּיעֹות הַקֶרֶן, רַעַם עָבֹות,

עַל שִּיר עַלְּ מָה בֵין הַגְּבָעֹות -

סְּתָם עַל כָל צְּלִּיל

אַתָ המֹולִּיד מִּיָדתְּ הּודֹות

בְּרִּיק אוִּיר.

אַתָה עֹונֶה לִּשְּאֹון מְּרֹומִּים,

לִּצְּעָקֹות שֶל הָרֹועִּים –

לְּקֹול שֶל סַעַר נַחְּשֹולִּים,

לְּכָל דֹובֵר;

בְּרַם, לְּקֹולְּך אֵינָם עֹונִּים...

כְּמֹו מְּשֹורֵר!


0 views
  • Black Facebook Icon

מושב שפיר

האיכרים 12

vanda20@gmail.com

054-4501864